Sołectwa i Osiedla:

 • Bargły (655 osób)
 • Brzeziny Kolonia (626 osób)
 • Brzeziny Nowe (553 osób)
 • Huta St. B - Osiedle (1291 osób)
 • Huta St. B - Wieś (532 osób)
 • Huta Stara A (563 osób)
 • Kolonia Poczesna (1057 osób)
 • Korwinów (535 osób)
 • Mazury (167 osób)
 • Michałów (296 osób)
 • Nierada (1127 osób)
 • Nowa Wieś (624 osób)
 • Poczesna (790 osób)
 • Słowik (887 osób)
 • Wrzosowa (1971 osób)
 • Zawodzie (1070 osób)
 
 
Mapa_Polski
 

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY POCZESNA

Na podstawie art.17 pkt.10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.), art. 39 ust.2-5 oraz art.54 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199 poz.1227)

oraz uchwał Rady Gminy Poczesna o przystąpieniu do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko:
 • Wrzosowa-Kamionka,
 • Wrzosowa-Porąbka,
 • Wrzosowa-Nowa Wieś,
 • Nowa Wieś-Węzeł,
 • Korwinów,
 • Słowik I,
 • Słowik II,
 • Brzeziny Nowe,
 • Młynek,
 • Brzeziny-Osiedle”,
 • Brzeziny-Rekreacja,
 • Huta Stara B,
 • Nierada-ul. Górska,
 • Nierada-Ośrodek,
 • Michałów-ul. Świerkowa,
 • Kolonia Poczesna I,
 • Kolonia Poczesna II.


Wyłożenie odbędzie się w dniach od dnia 02.04.2010 r. do dnia 04.05.2010 r., w godzinach od 08.00 do 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy Poczesna, ul. Wolności 2, pokój 14 parter. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami odbędzie się w sali posiedzeń UG Poczesna, w dniu 13.04.2010 r. o godz. 14.00.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie każdego z planów miejscowych, może wnieść uwagi. Zgodnie z art. 29 ustawy o udostępnieniu Informacji (...)każdy może wnieść uwagi i wnioski dotyczące oddziaływania na środowisko. Uwagi do planu należy składać na piśmie, uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko także w formie ustnej do protokołu lub środkami komunikacji elektronicznej, do Wójta Gminy Poczesna, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.05.2010 r. Uwagi i wnioski rozpatrzone będą przez Wójta Gminy Poczesna.

Powrót
 

| Start | O Gminie | Urząd Gminy | Informator | Dokumenty |

© Urząd Gminy Poczesna© 2007 InterPRYM
Odwiedzin 2015-05-22: 478
Odwiedzin ogółem: 617418
 
 
Gosuj na Gmin Poczesna
Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Zapoznaj się z polityką prywatności.
ZAMKNIJ