Uzaleznienia to stan stałego, bądź nawracającego przymusu korzystania z jakiejś substancji, bądź wykonywania określonej czynności. Jest to stan nabytego zaburzenia psychicznego oraz fizycznego.

Powszechne rodzaje uzaleznienia

Bardziej potocznym określeniem uzależnienia jest słowo nałóg. Do najczęstszych zaburzeń należą: alkoholizm, lekomania, nikotynizm, pracoholizm, a także uzależnienie od hazardu czy seksoholizm. Nałogi posiadają destruktywny wpływ na życie człowieka. Ograniczają jego poprzez coraz większy wpływ na podejmowane decyzje, a nawet obsesje. Warto pamiętać, że współcześnie pojawiają się również takie formy nałogów, jak uzależnienie od gier komputerowych, portali społecznościowych. Wydaje się, że społeczeństwo jest coraz mocniej uzależnione od telefonów, z którymi się nie rozstaje.

Jednak o uzaleznieniu mówimy tak naprawdę w sytuacji, gdy występują trudności z ograniczeniem danej substancji, czy zachowania lub wręcz niemożność z rezygnowania z nich. Częstym zjawiskiem jest tak zwane wyparcie. Jest to jeden z progów, po przekroczeniu którego możemy mówić, że dana osoba jest uzależniona. Przestaje dostrzegać negatywny wpływ nałogu na swoje życie, bądź nie chce się do niego przyznać. Najczęściej osoby borykające się z tym problemem, nie są w stanie pomóc sobie same, dlatego ważne jest podjęcie terapii. Jednak pierwszym krokiem ku poprawie, jest przyznanie się do posiadania problemu oraz własnej bezsilności w walce z nim.

Na czym polega terapia od uzaleznień?

Ważnym elementem terapii jest uświadomienie pacjentowi posiadanego problemu. Dlatego podczas trwania tzw. okresu poznawczego, pacjent przygląda się swojemu zachowaniu. Jest to również dobry moment do spojrzenia na bilans zysków oraz strat, dzięki któremu pacjent może dostrzec negatywny wpływ nałogu na swoje życie, jeśli dotychczas wypierał jego negatywne skutki.

Również w tym celu terapeuci, zwłaszcza w przypadku takich uzależnień jak alkoholizm, tworzą dysonanse moralnego. Pomaga to ustalić hierarchię wartości osoby uzależnionej, aby ukazać, że pacjent postępuje wbrew sobie, niszcząc własne życie. Okazuje się to być pomocne w zachęcaniu pacjentów do podjęcia i kontynuowania leczenia.

Skąd biorą się uzależnienia?

Przyjęto, że alkohol uzależnia, podobnie jak narkotyki, nikotyna, czy hazard. Jest to jednak mylne twierdzenie. Podłoże nałogu nie leży w samej substancji, zdarza się przecież, że człowiek nie uzależnia się od substancji psychoaktywnych, a na przykład słodyczy. Źródłem problemu z nałogiem są chwilowe efekty, które można uzyskać dzięki konkretnym zachowaniom, czy działaniu pewnych środków. Chodzi o możliwość izolacji, ucieczkę. Często nałóg powstał w wyniku trudnej sytuacji, ciągłego stresu, jako alternatywny sposób radzenia sobie z problemami. W związku z czym również podczas terapii ważne jest, aby pacjent wykształcił nowe rodzaje zachowań, które umożliwią mu radzenie sobie z problemami, bez potrzeby, czy przymusu sięgania po używki.

Istnieje wiele placówek, specjalistycznych poradni, w których osoby uzależnione, a także ich bliscy mogą szukać pomocy w walce z uzależnieniem. Należy pamiętać, że w przypadku wielu nałogowców, o ich bliskich mówi się jako o osobach „współuzależnionych”. Nałóg ma destruktywny wpływ na życie rodzinne, kontakty interpersonalne, a piętnowanie z powodu nałogu, odbija się nie tylko na chorym, ale również ludziach z jego otoczenia. Dlatego obok terapii na oddziałach dziennych, prowadzone są specjalistyczne poradnie, gdzie pomoc mogą uzyskać osoby współuzależnione.