Nie da się ukryć, że niemal każda z gałęzi przemysłu rozwija się obecnie w sposób bardzo dynamiczny. Szczególnie jeśli chodzi o sam proces produkcyjny. Najlepszym tego przykładem są śrutownice, które znalazły zastosowanie w wielu zakładach o bardzo zróżnicowanym profilu. Co ciekawe sprawdzają się one doskonale nie tylko w dużych przedsiębiorstwach. Pełnią bardzo ważną rolę w mniejszych, rozwijających się zakładach. Dlatego też dzisiaj zajmiemy się nieco szerzej tematyką maszyn do śrutowania. Z pewnością warto przyjrzeć się bliżej ich budowie, zasadzie działania oraz funkcjonalności.

Prostota, która zaskakuje

Omawiając śrutownie warto podkreślić, że na rynku dostępne są różne ich rodzaje. Dzisiaj skupimy się na oczyszczarkach przelotowych, ale na rynku doskonale sprawdzają się także śrutownice wirnikowe stołoweczy też bębnowe. Nieco różnią się one między sobą budową i zastosowaniem w konkretnych zakładach. Niemniej jednak ich rdzeń i podstawowe zadania są bardzo podobne.

Podajnik, komora i turbina śrutownicy

Tak naprawdę w tytule tego akapitu wymieniliśmy główne elementy konstrukcyjne współczesnej śrutownicy. W pierwszej kolejności należy przyjrzeć się podajnikowi. Może on mieć dwojaką postać. Pierwsza z nich to podajnik rolkowy a druga do podajnik taśmowy. Warto zwrócić uwagę, że różna może być także wartość maksymalnego obciążenia rolotoku. W standardowych śrutowniachwaha się ona między 450 a 3000 kg. Dzięki temu zakłady przemysłowe mogą nabywać maszyny do śrutowania o parametrach dopasowanych do potrzeb danej firmy. Zresztą bardzo podobnie jest w przypadku pozostałych elementów.

Kolejnym omawianym będzie komora śrutownicza. To właśnie tutaj odbywa się cały proces śrutowania. W komorze rozmieszczone są specjalne koła rzutowe. Ich liczba może wahać się od 4 do 8 sztuk. Co istotne są one rozmieszczone równomiernie w całej komorze. Dzięki temu można w prosty sposób zoptymalizować działanie śrutownicy automatycznej. Jeśli chodzi o samą komorę to wykonana jest ona z trwałego stopu metali. Musi być wszakże bardzo odporna na ścieranie. W wielu modelach komora śrutownicza jest dodatkowo wzmacniana wewnętrzną warstwą manganu. Znacznie podnosi on właściwości odpornościowe komory.

Warto zaznaczyć, że prawdziwym sercem urządzenia do śrutowania jest turbina. Co ciekawe śrutownia może mieć kilka takich serc. Wszystko uzależnione jest od wybranego modelu. Turbiny różnią się także między sobą mocą jednostki. Ta może wahać się od 7,5 do 11 kW. Oczywiście wybór jest uzależniony od wymagań danego zakładu przemysłowego. Na szczęście producenci udzielają kompleksowej pomocy w zakresie określenie optymalnego rozwiązania i wyboru konkretnego modelu śrutownicy.

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

W przypadku każdego zakładu przemysłowego na pierwszym miejscu powinno stać bezpieczeństwo pracy. Dlatego też nowoczesna maszyna do śrutowania jest wyposażona w szereg czujników, które stale kontrolują pracę maszyny. Operator oczyszczarki wirnikowejma podgląd na stan maszyny i jej aktualne obciążenie. Czujniki pozwalają także na szybką diagnostykę w przypadku awarii. Dzięki temu same koszty serwisu mogą się znacznie obniżyć. Nowoczesne oczyszczarkiwyposażone są w specjalny panel dotykowy, który stanowi swoiste centrum zarządzania maszyną. Operator w każdej chwili ma podgląd na aktualne parametry pracy śrutowni. Może kontrolować jej obciążenie, a tym samym wpływać na wydajność pracy. To ogromne ułatwienie.

Powyższy tekst jasno pokazuje nam, że współczesne maszyny do śrutowania to urządzenia bardzo zaawansowane. Ich poziom skomplikowania ma jednak na celu przede wszystkim podniesienie wydajności i jednoczesne zapewnienie bezpieczeństwa pracy. Na te elementy zwraca się obecnie bardzo dużą rolę.